Praktische informatie

Een coachtraject duurt over het algemeen tussen de drie en de acht sessies. Na iedere sessie krijg je een voornemen of een opdracht mee om in je dagelijks leven mee aan de slag te gaan. In de meeste trajecten plannen we iedere twee weken een sessie zodat je de tijd hebt om toe te passen wat je geleerd hebt. We kunnen ook vaker of minder vaak afspreken als blijkt dat dat beter werkt voor jou.

Een sessie duurt ongeveer anderhalf uur. Ik reserveer twee uur zodat we de mogelijkheid hebben om uit te lopen. Ik vraag jou ook om twee uur vrij te houden in je agenda zodat we de sessie rustig kunnen afronden en alles wat ter sprake komt voldoende aandacht kunnen geven.

Coaching wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. Wel zijn veel werkgevers bereid om een coachtraject te vergoeden, omdat de coaching je bijna altijd effectiever maakt in je baan. Ook is er in een cao vaak voor iedere werknemer een opleidingsbudget gereserveerd dat ook voor coaching ingezet kan worden. Voor ondernemers zijn de kosten van een coachtraject aftrekbaar als zakelijke kosten. Voor wie geen baan heeft wordt coaching soms vergoed door een uitkeringsintantie of arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als je de coaching niet vergoed krijgt geldt mijn tarief voor particuliere cliënten.

Tarieven

Vrijblijvend telefonisch intakegesprek   gratis
Individuele coaching particulieren, geen vergoeding   €165,- per sessie van één tot twee uur
Zakelijke coaching   tarief op aanvraag

Mocht je financiële situatie het niet toelaten om deze kosten te betalen, neem dan contact met me op. Ik zoek graag met je naar een oplossing.